Hoofdpijn massages

Artikelnummer: Hoofdpijn
Artikel 1 van 3 Volgende
€ 46,75 (inclusief btw)

Hoofdpijn massage 50 minuten 

Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van hoofdpijn.

Voor veel mensen zorgt hoofdpijn ervoor dat ze niet goed meer kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Twintig procent van de Nederlanders, dat is één op de vijf, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn.

We kennen diverse vormen hoofdpijn zoals:

Migraine.
Spanningshoofdpijn.
Clusterhoofdpijn.
Medicatie afhankelijke hoofdpijn.
Chronische dagelijkse hoofdpijn.
Kinder migraine.
Aangezichtspijn.

Hoofdpijn Massage

Heeft u ook regelmatig last van hoofdpijn? U bent niet de enige. Twintig procent van de Nederlanders, dat is een op de vijf, heeft minimaal een dag in de week hoofdpijn. Veel mensen weten niet dat er verschillende manieren zijn om hoofdpijn te verminderen of er helemaal vanaf te komen. Massage is er een van. Deze massage kan hoofdpijnklachten verlichten en soms ook zelfs compleet wegnemen. De behandeling duurt ongeveer een half uur. De schouders, nek en het hoofd worden gemasseerd. Het zorgt ervoor dat de spieren soepel worden gemaakt waardoor alles goed blijft stromen, en waardoor minder kans is op verkramping van de spieren met als gevolg minder (of een kleinere kans op) hoofdpijn. Het is een prettige massage om te ontvangen. 


Oorzaken van hoofdpijn kunnen zijn: te weinig vocht binnengekregen, stress, een slechte houding, slaaptekort, te weinig lichamelijke beweging, overmatig alcoholgebruik, trauma aan het hoofd. Maar ook bepaalde aandoeningen kunnen hoofdpijn veroorzaken, zoals bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, hoge of lage bloeddruk, menstruatie problemen en bloedarmoede. Soms kunnen zelfs bepaalde voedingsstoffen voor hoofdpijn zorgen. 

Er zijn verschillende soorten hoofdpijnen, migraine en spanningshoofdpijn zijn de bekendste twee. Bij een migraine aanval of een zware hoofdpijn wordt u niet gemasseerd. Dat is het laatste waar u dan behoefte aan heeft. Maar heeft u last van spanning of stress dan is het raadzaam om enkele hoofdpijn massages te ondergaan. Zelfs al bij een lichte hoofdpijn kan de massage pijn wegnemen of in ieder geval verzachten.

Verschillende vormen van hoofdpijn.


Migraine.
Waarom krijgt de een migraine en de ander niet? Helaas is er, ondanks het vele onderzoek, nog veel onduidelijk over de oorzaken van migraine. Wel is bekend dat migrainehoofdpijn te maken heeft met de verwijding van bloedvaten in het hoofd. Ook is inmiddels vast komen te staan dat bepaalde stoffen of factoren deze bloedvatverwijding kunnen veroorzaken en zo een migraineaanval kunnen uitlokken.
Voorbeelden hiervan zijn:
Sommige voedingsstoffen zoals kaas, chocolade, alcohol of citrusfruit. Hormoonwisselingen, bijvoorbeeld de menstruatie of de eisprong. Spanning, meestal vooral vlak na de spanning.
Weersveranderingen.
Onregelmatig leven, te weinig nachtrust (of juist te veel), maaltijden overslaan etc.
Is het migraine of niet?
Wanneer kun je hoofdpijn migraine noemen? Zelfs elke migraineaanval kan immers anders zijn! Een migraineaanval kan 4, maar ook 72 uur duren. Er zijn meer typische migraineverschijnselen. Een echte aanval wordt door in ieder geval 2 van de volgende symptomen gekenmerkt:
De hoofdpijn is eenzijdig.
Er is sprake van 'bonzende' hoofdpijn. De pijn verergert bij beweging.
De pijn verergert door licht.
Hoe gevaarlijk is migraine?
Migraine is vervelend en pijnlijk, maar niet gevaarlijk. Langdurige hoofdpijn, of dat nu migraine is of niet, heeft geen verdere consequenties voor uw gezondheid.
Een migrainepatiënt leeft niet korter dan anderen! Wel kan ernstige en/of langdurige hoofdpijn het leven soms zo beïnvloeden dat psychische klachten het gevolg zijn. Ook is het goed om eventuele andere, wel gevaarlijke ziekten, die ook met hoofdpijn gepaard gaan, uit te sluiten.


Spanningshoofdpijn.
Spanningshoofdpijn ontstaat vaak door de overspanning van bepaalde spieren.
Deze spieren trekken als het ware aan het hoofd, waardoor er een soort 'band om je hoofd' gevoel ontstaat.
Deze spanningshoofdpijn kan ook direct veroorzaakt worden door bijvoorbeeld:
Psychologische/emotionele problemen. Slaapgebrek.
Stress.
Verkeerde houding.
Koud en/of vochtig weer.
Wat kan ik eraan doen?
Ook spanningshoofdpijn kan worden behandeld met of juist zonder medicijnen. Spanningshoofdpijn die door verkeerde houding wordt veroorzaakt, is natuurlijk het beste te behandelen door een goede houding aan te leren!
Geneesmiddelen die in dit geval worden gebruikt zijn bijvoorbeeld spierontspanners en pijnstillers.
Daarnaast zijn de volgende therapieën soms een uitkomst:
Massage.
Acupunctuur.
Hypnose. Ontspanningsoefeningen. Ademhalingsoefeningen.
Welke rol speelt stress?
Stress is een van de belangrijkste oorzaken van spanningshoofdpijn. Emotionele problemen verhogen de spierspanning in het lichaam. Het hoeven niet eens altijd grote problemen te zijn, ook de gewone dagelijkse beslommeringen kunnen de spierspanning verhogen. Deze overmatige spierbelasting leidt dan vaak tot spanningshoofdpijn. Een goede conditie en voldoende ontspanning, zowel geestelijk als lichamelijk kan deze hoofdpijn helpen verminderen of zelfs voorkomen.
Net als bij migraine, kan het ook gebeuren dat mensen juist last van spanningshoofdpijn krijgen als ze het, na een periode van stress, rustiger aan gaan doen. Het zenuwstelsel is dan namelijk extra gevoelig voor prikkels.
Kun je meerdere vormen van hoofdpijn hebben?
Ja, het is goed mogelijk meerdere vormen van hoofdpijn te kennen. Het is bijvoorbeeld.

bekend dat ongeveer 30 tot 40% van de mensen met migraine, ook wel eens spanningshoofdpijn heeft.

Clusterhoofdpijn.
Clusterhoofdpijn is een soort hoofdpijn die optreedt in clusters, of tijdsperioden.
Men heeft bijvoorbeeld last gedurende een periode van 3 tot 16 weken aaneengesloten, met soms wel meerdere aanvallen per dag. Typerend is dat de patiënt tijdens een aanval van clusterhoofdpijn geen rust wil. IJsberen, of zelfs met het hoofd tegen de muur bonken zijn verschijnselen die kunnen optreden tijdens een aanval. Een aanval duurt meestal 15 tot 180 minuten, soms wel tot 8 keer per dag.
Clusterhoofdpijn voldoet in ieder geval aan een van de volgende kenmerken:
Strikt eenzijdige, intense pijn. Rood oog, afzakkend ooglid. Verstopte neus, transpiratie.
De oorzaak van clusterhoofdpijn
Helaas is er ook bij clusterhoofdpijn geen sprake van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het schijnt dat er soms een erfelijke factor in het spel kan zijn, hoewel dit minder vaak het geval is dan bijvoorbeeld bij migraine. Mogelijk spelen ook seizoenswisselingen, temperatuurschommelingen en andere weersomstandigheden een rol. Snijdende kou of gure wind schijnen een aanval uit te kunnen lokken, evenals gebrek aan nachtrust en een overmatig alcoholgebruik.
Wat is eraan te doen?
Bij clusterhoofdpijn is het erg belangrijk om meteen te starten met een middel dat het aantal aanvallen kan verminderen. Daarnaast is het belangrijk een effectief geneesmiddel te kiezen dat de aanvallen kan bestrijden. Naast het gebruik van medicijnen, hebben veel mensen baat bij het inademen van zuivere zuurstof.
De bekendste behandelingen bij clusterhoofdpijn zijn:
Inhaleren van zuivere zuurstof.
Triptan, toegediend door middel van injectie.
Kun je clusterhoofdpijn voorkomen?
Het is bijna onmogelijk om aanvallen van clusterhoofdpijn te voorkomen, wel kan de patiënt proberen zoveel mogelijk de factoren te vermijden die aanvallen uitlokken. Dit zijn ongeveer dezelfde factoren die ook migraineaanvallen uitlokken: middelen die de bloedvaten verwijden, stress, bepaalde voedingsmiddelen en cafeïne houdende producten.
Kan clusterhoofdpijn genezen?
Nee, aangezien de oorzaken van clusterhoofdpijn niet bekend zijn, kan het ook nog niet worden genezen. Medicijnen kunnen alleen de frequentie en de ernst van de aanvallen verminderen. Wel blijkt het aantal aanvallen doorgaans met het stijgen van de leeftijd af te nemen. Boven de 60 of 65 jaar hebben de mensen bijna nooit aanvallen van clusterhoofdpijn

Medicatie afhankelijke hoofdpijn.
Deze vorm van hoofdpijn ontstaat door het te vaak nemen van medicijnen. Veel mensen die langere tijd medicijnen hebben moeten gebruiken tegen hoofdpijn, hebben, als ze eenmaal gestopt zijn met het innemen, veel minder last dan vroeger. Zowel het aantal aanvallen als de intensiteit van de aanvallen neemt af. Krijgen ze dan toch weer eens hoofdpijn, volstaat het vaak om een gewone pijnstiller te nemen, of een specifiek migrainemiddel.
Bepaalde geneesmiddelen tegen hoofdpijn (ergotamines) en ook gewone pijnstillers, zoals aspirine, ibuprofen, paracetamol en combinatiemiddelen, al dan niet met coffeïne of codeïne, kunnen echter juist hoofdpijn veroorzaken, als ze te vaak worden gebruikt. Dit geldt ook voor overmatig gebruik van triptanen.
Patiënten kunnen hierdoor in een vicieuze cirkel komen: hij of zij neemt steeds vaker of steeds meer van het middel in, waardoor de hoofdpijn steeds vaker terugkeert of steeds heftiger wordt. Volgens de richtlijnen van artsen is er sprake van medicatieafhankelijke hoofdpijn als men vrijwel dagelijks twee of meer, vaak verschillende pijnstillers gebruikt.
Hoe merk je het?
Hoe kun je zeker weten dat de hoofdpijn veroorzaakt wordt door medicijngebruik? In ieder geval doet de hoofdpijn zich op minstens 15 dagen in de maand voor en de pijn heeft in ieder geval één van de volgende kenmerken:
Dubbelzijdige hoofdpijn. Mild tot matige pijnklachten. Misselijkheid.
De oorzaak
Uit uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van geneesmiddelenhoofdpijn blijkt dat deze pijn vooral voorkomt bij mensen die vroeger migraine hadden en nu nog zeer regelmatig (dagelijks) pijnstillers of (minimaal 1x per week) ergotamines innemen. Hierdoor kan migraine of clusterhoofdpijn overgaan in chronische hoofdpijn. Overmatig medicijngebruik wordt dan ook gezien als één van de belangrijkste oorzaken van medicatie-afhankelijke hoofdpijn.
De behandeling
Stoppen met de medicijnen! Dit is de enige manier waarop de behandeling kan slagen. Het wordt even door de zure appel heen bijten, want de eerste tijd na het volledig stoppen met medicijnen, doen zich flinke hoofdpijnaanvallen voor met misselijkheid en braken. De klachten komen tussen de tweede en de vijfde dag nadat met de medicijnen gestopt is op hun hoogtepunt. Het is van groot belang de patiënt tijdens die eerste moeilijke periode goed te begeleiden. Wie volhoudt, heeft na een aantal weken al veel minder last van hoofdpijn of soms zelfs helemaal geen last meer.
En als de hoofdpijn terugkomt?
Meestal komt de hoofdpijn, waar voor het stoppen zoveel medicijnen tegen werden gebruikt, niet of in veel lichtere mate terug. Patiënten vinden niet alleen dat ze minder vaak hoofdpijn krijgen, het is ook veel minder erg. Maar als zij toch hoofdpijn krijgen, kunnen ze gerust weer een pijnstiller of specifiek migrainemiddel gebruiken. Maar altijd geldt: met mate!

Kinderen en migraine.
Migraine en spanningshoofdpijn kunnen al op zeer jonge leeftijd voorkomen. Voor jonge kinderen is het vaak heel moeilijk om precies aan te geven waar ze pijn hebben en wat ze echt voelen. Het stellen van de diagnose is dus vaak lastig. School en sportprestaties kunnen ernstig te lijden hebben onder deze hoofdpijn en dat is voor de kinderen en hun ouders een bijkomende reden voor spanning.
Kinderen en migraine
De klachten tijdens een migraineaanval zijn bij kinderen een beetje anders dan bij volwassenen, maar de hoofdpijn kan bij kinderen net zo ernstig zijn als bij volwassenen. Deze hevige hoofdpijn kan leiden tot verzuim op school, sportactiviteiten of alledaagse activiteiten.
Kindermigraine is te herkennen aan een aantal duidelijke kenmerken:
De migraine treedt in aanvallen op; een migraineaanval duurt gemiddeld 2 tot 48 uur (bij volwassenen kunnen aanvallen wel 72 uur duren).
De ernstige hoofdpijn gaat vaak gepaard met misselijkheid en/of braken. Deze klachten kunnen optreden voordat de hoofdpijn begint of tijdens de hoofdpijnaanvallen. Tijdens de aanval kunnen de kinderen ook last hebben van overgevoeligheid voor licht en/of geluid. Bij inspanning (traplopen, rennen e.d.) wordt de hoofdpijn vaak erger.
Soms is de hoofdpijn eenzijdig, maar meestal tweezijdig. Kinderen geven ook vaak aan dat de pijn in het voorhoofd zit.
Soms is er sprake van stoornissen bij het zien, zoals vertekende beelden, lichtflitsen of minder goed kunnen zien tijdens de migraineaanval.
Voorafgaand aan een migraineaanval kunnen kinderen rusteloos, moe en prikkelbaar zijn.
Hoe ontstaat migraine bij kinderen?
Chronisch slaapgebrek en spanning blijken vaak een migraineaanval uit te kunnen lokken. De spanning kan door stress veroorzaakt worden, maar ook door blijdschap, woede, verdriet, of doordat een kind zich juist erg verheugd op leuke dingen zoals een feest of schoolreisje. De oorzaak van migraine is niet bekend, maar het is wel bekend dat het vaak bij meerdere mensen in één familie voorkomt. Migraine kan bij kinderen van alle leeftijden voorkomen, maar het is niet altijd even makkelijk te herkennen. Sommige kinderen groeien in de puberteit over hun migraine heen en andere kinderen blijven er hun hele leven last van houden. Bij meisjes kan het vaak juist beginnen in de puberteit, wanneer er hormoonschommelingen op gaan treden rondom de menstruatie.
Wat kun je doen om het te voorkomen?
Voor kinderen met migraine is het belangrijk dat ze voldoende slaap krijgen. Daarnaast is het belangrijk de kinderen goed te begeleiden wanneer er activiteiten gepland staan die spannend zijn en daardoor een migraineaanval kunnen uitlokken.
Hoe kun je een migraineaanval behandelen
Bij kinderen is slaap- of in ieder geval rust- vaak de beste remedie. Als pijnstiller kan paracetamol of ibuprofen gebruikt worden. De opname van medicijnen via de maag is door de migraineaanval vaak verstoord; daarom is het handiger de pijnstiller in de vorm van een zetpil toe te dienen. Bij kinderen vanaf 12 jaar kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van een specifiek migraine middel in de vorm van een neusspray. Dit kan in overleg met de behandelende arts worden bepaald.
 

 

 

© 2020 - 2023 Ikigaimassage | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel